Игра: 5 златни чорапа


Как да се включа?

Всичко, което трябва да направиш е да поръчаш поне 1 чифт Весели чорапи и така се включваш в играта. Ако намериш скрит златен чорап в пратката си, печелиш 50 чифта чорапи.

 

Ние ще сложим 5 златни чорапа в произволни пратки, така общо ще раздадем до 250 чифта Весели чорапи.

*Златният чорап може да бъде намерен в пратка от Дедолес от 5 различни участника. Чорапите ще бъдат поставени в пет произволни поръчки, които ще бъдат направени между 1 и 31 май 2020 г. и ще включват Весели чорапи. Ако намериш златен чорап в пратката си, пиши на zdravei@dedoles.bg и прикачи специалния код, който ще се бъде поставен в пратката заедно с чорапа. Общи условия на играта можете да намерите на тази връзка.

Представяме ви имената на всички победители, които печелят 50 чифта чорапи.

Победител №1 е: Iren P. - Š. (20445762)

Победител №2 е: Lenka R. (20447808)

Победител №3 е: Karin L. (20448548)

Победител №4 е: Dorota Ż (20454223) 

Победител №5 е: Inna D. (20453159)