Общи условия

Общи условия 

I. Общи разпоредби

1. Настоящите общи търговски условия (наричани по-долу „Общи условия“) се прилагат за покупки в онлайн магазина www.dedoles.bg, управляван от Dedoles, s. r. o., със седалище на адрес: Košická 49, 821 08 Bratislava, Словашка република, фирмен идентификационен номер: 46 706 305, регистриран в Търговския регистър на Градски съд Братислава III, раздел: Sro, партиден номер: 81976/B, имейл: zdravei@dedoles.bg, лице за контакт: Ярослав Храпко. 

2. Общите условия са неразделна част от договора за покупко-продажба, сключен между продавача и потребителя. 

3. Всички договорни отношения се сключват в съответствие с действащото законодателство на Словашката република. 

4. В случай че договарящата страна е потребителят, към отношенията, които не са регламентирани в настоящите Общи условия, се прилагат следните закони: 

 • №. 40/1964 Д.в. Гражданския кодекс в по-късна редакция; 
 • № 250/2007 Д.в. за защита на потребителя в по-късна редакция; 
 • № 102/2014 Д. В. за защита на потребителя при продажба на стоки или предоставяне на услуги въз основа на договор, сключен от разстояние или на договор, сключен извън търговските помещения на продавача и за изменението и допълнението на някои закони в по-късна редакция; 
 • №. 22/2004 Д.в. за електронната търговия и за изменението и допълнението на закон №. 128/2002 Д.в. за държавния контрол на вътрешния пазар по отношение защита на потребителя и за изменението и допълнението на някои закони в съответствие със закон № 284/2002 Д.в. в по-късна редакция. 

5. В случай че договарящата страна е предприемачът, отношенията, които не са регламентирани в настоящите Общи условия, съответстват на Закон № 513/1991 (сб.), Търговския закон с неговите изменения. 
 
 

II. Определения на термините

1. Потребителски договор се отнася до всеки договор, независимо от правната му форма, който се сключва между доставчика и потребителя.

2. Продавач се отнася до дружеството Dedoles, s. r. o., което оперира онлайн магазина. Неговата търговска цел е продажбата на стоки чрез онлайн магазина, разположен на уебсайта www.dedoles.bg (наричан по-долу „онлайн магазина“). 

3. Купувач се отнася до клиента, който влиза в договорни отношения с продавача въз основа на договора за покупка. 

4. Клиент на нашия онлайн магазин се отнася до всяко физическо лице, упълномощено да извършва законови действия, или юридическо лице, което е изразило интерес към закупуване на стоките в онлайн магазина. Въз основа на настоящите Общи условия, при определени обстоятелства клиентът се позовава на трето лице, което посочва в обвързващата поръчка като лицето, на което трябва да бъдат доставени поръчаните продукти (наричано по-долу „упълномощеното лице“). Посочването на името на упълномощеното лице в обвързващата поръчка се счита за упълномощаване да приеме поръчаните стоки. 
 
 

III. Поръчката и сключването на договор 

1. Купувачът избира продукт въз основа на актуалната оферта, публикувана в онлайн магазина, потвърждава избора си с натискане на бутона „Добави в кошницата“, попълва формуляра за поръчка (имейл адрес, а също и адрес за доставка в случай на покупка на продукт), избира количеството на продуктите (алтернативно определя други параметри на продукта) и избира начина на плащане. Поръчките, направени чрез онлайн магазина, са с обвързващ характер. При извършване на поръчката купувачът потвърждава, че се е запознал и е съгласен с настоящите Общи условия, като активно кликва върху определения бутон. 

2. Поставянето на предлаганите стоки в онлайн магазина представлява предложението за сключване на договор, след което договорът се сключва чрез потвърждаване на поръчката от купувача и чрез приемане на тази поръчка от продавача. След обработка на вашата поръчка продавачът изпраща без ненужно забавяне потвърждението за получаване на поръчката (приемане на поръчката) на имейл адреса, въведен от купувача. Това потвърждение включва номера на поръчката, име и спецификация на стоките, информация за цената на стоките и разходи за доставка (пощенски разходи), начин на плащане, информация за приблизителния срок на доставка на стоките, информация за мястото, на което стоките ще бъдат доставени, информация за продавача или друга информация. С получаване на имейл за потвърждение, който потвърждава получаването на вашата поръчка, се сключва договорът за покупка. 

3. В случай че сте създали акаунт в нашия онлайн магазин, вашата поръчка също ще бъде архивирана в раздела „Моите поръчки“, който ще бъде достъпен за вас само след вписване в профила. Ако е необходимо, всяка допълнителна информация относно поръчката може да бъде изпратена на имейл адреса на купувача. 

4. Договарящите се страни се споразумяват комуникацията между тях да бъде осъществявана по електронна поща. 

5. Купувачът е задължен да заплати на продавача цената, договорена в потвърждението на поръчката, включително разходите за доставка, (наричана по-долу „покупна цена“) с наложен платеж, реализиран на мястото на доставка на продукта или по банков път по сметката на продавача, посочена в потвърждението на поръчката. 

6. Купувачът е длъжен да заплати на продавача покупната цена за договорените продукти в срока, посочен в потвърждението на поръчката, или най-късно при доставка.

7. Информацията относно конкретните стъпки, водещи до сключване на договора, произтича от тези Общи условия. Купувачът винаги има възможност да провери и евентуално да коригира договора, преди да потвърди поръчката. Договорът се сключва на български език. Ако от страна на продавача и купувача не съществуват обстоятелства, възпрепятстващи сключването на договора, е възможно да се сключи договора на друг разбираем за двете страни език. 

8. Операторът също така предоставя на купувача всички дължими документи, свързани със стоките: фактура (данъчен документ), евентуално гаранционен сертификат (ако е предоставен от производителя). 

9. В случай че заедно с поръчката е избран подарък, който се полага на купувача при определени условия, си запазваме правото да заменим подаръка съобразно актуалните складови наличности.

10. Купувачът има право да анулира поръчката по имейл, ако тя все още не е обработена. За да откажете поръчка, се свържете с нас чрез формата за контакти. 
 
 

IV. Цена

1. Всички цени на стоките и услугите са окончателни, включително съответния ДДС в сумата, определена от валидното законодателство (точната ставка винаги може да се намери във фактурата), но цената не включва разходите за доставка. 

2. Всички специални оферти са валидни до изчерпване на количествата, освен ако не е посочено друго за конкретен продукт. 

3. Всички допълнителни отстъпки, които се предоставят в допълнение към отстъпките, посочени за всеки продукт на нашия уебсайт, индивидуалните отстъпки за клиенти или отстъпки, предоставени въз основа на сътрудничеството на нашия онлайн магазин с трети страни, не са взаимно комбиниращи се. 

4. Крайната цена се посочва във формуляра за поръчка непосредствено преди потвърждаването на поръчката, тя включва ДДС, евентуално всички останали данъци и такси (опаковка, пощенски разходи), които потребителят трябва да плати, за да получи стоката или услугата. Не е възможно продавачът едностранно да променя тази цена.

5. Размерът на отстъпката, показан за продукта, се изчислява въз основа на първоначалната цена на продукта. Първоначалната цена на продукта е цената, която е била обявена при неговото пускане в продажба.

6. Най-ниската цена през последните 30 дни е минималната цена, на която са били продадени продуктите през предходните 30 дни (с изключение на настоящата цена). Ако продуктът трайно е бил продаван на една и съща цена през посочения период, най-ниската цена за последните 30 дни ще бъде равна на настоящата цена.

  
 

V. Условия за доставка

1. Продуктите, които са на склад, обикновено се изпращат на следващия работен ден. 

2. Продуктите, които не са в наличност, винаги са обозначени с думите „Временно изчерпано“. 

3. Обичайното време за доставка на поръчката е в рамките на 30 дни, но в извънредни ситуации срокът за доставка може да бъде удължен, за което предварително се извиняваме. Ако поръчаните стоки или част от тях не могат да бъдат доставени в горепосочения срок, ние ще Ви информираме за тази ситуация възможно най-скоро и ще Ви информираме за очакваната дата на доставка или ще предложим доставка на алтернативна или подобна стока. Ако няма да можем да осигурим доставка на стоката в рамките на допълнителния срок, имате право да се откажете от договора и в случай на предварително платена поръчка, цената и.ли част от нея ще Ви бъде възстановена в рамките на 14 дни по банковата сметка посочена от вас. 

4. Поръчките се обработват всеки работен ден. 
 
 

VI. Място и начин на доставка

1. Задължението за доставка на стоките се изпълнява чрез предаване на стоката на клиента или на упълномощеното лице, посочено в поръчката. Стоките се изпращат под формата на писмо/пакет или писмо/пакет с наложен платеж или по куриер срещу допълнително заплащане. Следователно е необходимо да добавите 3–5 работни дни към периода на доставка, което е времето, необходимо  за доставка с куриерска фирма. 

2. Ще ви уведомим по имейл, когато поръчката ви бъде изпратена до превозвача. Ако стоките не ви бъдат доставени в рамките на 7 дни след получения от нас имейл, моля, свържете се със съответната куриерска фирма и с нас. След това ще ви предоставим по имейл по-подробна информация за вашата пратка и възможни причини за неуспешната доставка. Ако имате потребителски профил, можете да проверявате текущото състояние на вашата поръчка по всяко време в раздела „Моите поръчки“. 

3. Клиентът е длъжен да приеме стоките лично на уговореното място и час или да организира приемането им. Клиентът потвърждава получаването на стоките в писмена форма в документа за доставка, който също така представлява и доказателство за плащане на продуктите в случай на използване на метода с наложен платеж. След плащането на поръчката клиентът получава списък за фактуриране (фактура) по имейл, който служи и като гаранционен сертификат.  

4. Задължението за доставка на стоките се счита за изпълнено, дори ако клиентът не приеме стоките в уговореното време и място или откаже да приеме стоката. В случай че клиентът не приеме стоките и продуктите ни бъдат върнати, ние имаме право да се откажем от договора за покупка и да подадем искане за разходите, свързани с обратното изпращане на продуктите от заявеното от клиента място за доставка (продавачът има право на обезщетение за щета (съгласно член 420 и сл. от Гражданския кодекс) в размер на действителните разходи, свързани с неуспешния опит за доставка на поръчка – пощенски разходи, свързани с обратното изпращане на продуктите). Повторна доставка на пратката не е възможна. Продавачът също има право да не упражнява правото на обезщетение за щетите или да упражнява това право само частично. 

5. Ние не носим отговорност за забавена доставка, причинена от неправилно посочен адрес на получателя. Клиентът придобива правото на собственост върху стоките, като приема стоките на мястото на доставка. При приемането им рискът от случайно унищожаване и случайно влошаване се предава на клиента.  

6. След получаване на пратката клиентът има право да я провери за всяка повреда на опаковката (механични повреди, причинени от транспорт) и да провери дали стоките не съдържат дефекти. В случай на видими повреди по пакета или стоките клиентът има право да не приеме пратката. В случай че опаковката е повредена, купувачът не приема продуктите и попълва формуляр заедно с фирмата за доставка. 
 
 

VII. Начин на плащане, пощенски и други такси 

1. Купувачът заплаща покупната цена на продавача чрез: 

 • С карта 
 • С наложен платеж  

Пълна информация за опциите за плащане можете да намерите тук. 
 

2. Купувачът може да използва код за отстъпка и да получи съответната отстъпка при прилагането му. Кодът за отстъпка може да се използва само веднъж. Не е възможно кодът за отстъпка да бъде заменен с пари в брой.  

3. Следващите пощенски такси се добавят към цените на стоките според начина на доставка и адреса. Можете да намерите пълните условия за доставка тук. 

4. Подаръчният ваучер може да се използва само веднъж при покупката на стоки от онлайн магазина www.dedoles.bg преди датата, посочена като срок на валидност (валиден до). 

5. Кодът, посочен върху ваучера, трябва да бъде въведен при създаване на поръчката. Въведете номера на ваучера в полето „Код за отстъпка/Подаръчен ваучер“ в кошницата. 

6. Стойността на ваучера е указана върху всеки ваучер като сума с включен ДДС. 

7. Ако общата стойност на поръчката/покупката е: 
а) по-висока от стойността на ваучера, клиентът ще плати само разликата в стойността, 
б) по-ниска от стойността на ваучера, остатъкът от стойността ще бъде анулиран без възстановяване (ваучерът може да се използва само за една поръчка). 
 

8. За една поръчка може да се използва максимум един подаръчен ваучер. 

9. Подаръчният ваучер не може да се изплаща в брой. 
 

10. Подаръчният ваучер е валиден само в държавата на закупуване. 

11. В случай на връщане на стоки, заплатени с подаръчен ваучер, сумата на стоките се връща във вид на нов ваучер на стойността на върнатите стоки. 

12. Ние добавяме следните пощенски разходи към обявените цени на стоките съгласно метода и адреса на доставка. Можете да разгледате пълните условия за изпращане тук. 

13. Купувачът може да избере следните допълнителни услуги (други такси):

 1. „Приоритетно обработване на поръчка“
 2. „Екологична опаковка“
 3. „Удължаване на срока за връщане“
 4. „Сигурна доставка“

 

14. Ако при създаване на поръчката общата стойност на стоките в кошницата е по-ниска от 30 лева, продавачът прилага такса за обработка в размер на 4 лева към крайната цена на стоките.

  
 
 

VIII. Дедолесни дребни 

 1.  При поръчка от www.dedoles.bg, преди да потвърдите поръчката си, можете да помислите дали искате да закръглите общата сума на вашата поръчка и да дарите разликата за проекти, които подкрепят засаждането на дървета, опазването на околната среда или хора в неравностойно положение. Ако решите да дарите разликата, ние ще изпратим тази сума, която наричаме „Дедолесни дребни“, в пълен размер по сметката на съответната гражданска организация. Обикновено изпращаме сумата на Дедолесни дребни по сметката на гражданската организация като една сума веднъж месечно. Вашите Дедолесни дребни ще бъдат посочени като отделен артикул във вашата фактура. Моля, обърнете внимание, че ако сте платили за вашата поръчка предварително или вече сте я приели и платили за нея (наложен платеж) и впоследствие решите да върнете поръчката с искане за възстановяване на сумата, ние не възстановяваме Дедолесни дребни, защото сумата вече е преведена по сметката на гражданската организация. Можете да намерите подробните условия по отношение на Дедолесни дребни тук. 
   
   

IX. Гаранционен срок

1. За всички стоки, продавани в онлайн магазина, важи законният гаранционен срок от 24 месеца. В случай на употребявани стоки и стоки втора употреба се прилага гаранционният срок от поне 12 месеца. Гаранционният срок започва да тече в деня на приемане на стоката от купувача. 

2. В случай че срокът на годност е посочен върху продадения продукт, опаковката му или в приложеното ръководство за употреба, гаранционният срок не изтича преди края на този период. 

3. Въз основа на заявката на купувача, продавачът е длъжен да предостави гаранция в писмена форма (гаранционен сертификат). Ако естеството на стоките го позволява, достатъчно е да се издаде доказателство за покупка вместо гаранционния сертификат. 

4. Гаранционният сертификат съдържа идентификацията на продавача (име и фамилия, име на дружеството или име на продавача, неговото седалище или място на стопанска дейност), съдържанието на гаранцията, обхватът и условията, гаранционният срок и информацията, необходима за прилагането на гаранция. Ако гаранционният сертификат не съдържа всички предписани основни елементи, този факт не представлява недействителността на такава гаранция. 

5. Чрез декларация, включена в гаранционния сертификат, издаден на купувача, или чрез рекламата продавачът може да предостави гаранция, която надвишава срока на законовата гаранция. Условията и степента на такава гаранция се посочват от продавача в гаранционния сертификат. 

6. Гаранцията не покрива обичайното износване. 

7. Подаръци, получени безплатно или награди от игри, не са включени в гаранцията. 
 

8. Правото на безплатен гаранционен ремонт престава да съществува: 
- при невъзможност да се представят пълните стоки, включително аксесоарите; 
- при невъзможност да се докладват очевидни дефекти при получаване на стоките; 
- при изтичане на гаранционния период на стоките; 
- при непрофесионално и небрежно третиране или пренебрегване на подходящите грижи за стоките; 
- при механична повреда на стоките по вина на купувача. 

9. Промяната на стоките, възникнала по време на гаранционния период в резултат на честата употреба, неправилна употреба или неправилна намеса не може да се счита за дефект, по-конкретно, ако: 
- дефектът е възникнал по време на гаранционния период в резултат на нормално износване, неправилна употреба или недостатъчно или неподходящо третиране; 
- дефектът е възникнал в резултат на нормални промени на материалите, от които са изработени стоките; 
- дефектът е възникнал в резултат на повреда по вина на купувача или на трети страни, както и поради неправилни интервенции. 
 
 

X. Анулиране на поръчка

1. Ако искате да анулирате поръчката си, която все още не е обработена, моля, свържете се с нас възможно най-скоро и посочете номера на вашата поръчка. Ако вашата поръчка вече е платена, ние ще възстановим парите в рамките на 14 дни по сметката, която сте използвали за плащането. В случай на плащане с кредитна карта (VISA, MasterCard) този период може да бъде удължен поради процедурата на банката за възстановяване на плащания с карти. 
 

2. Ние също така си запазваме правото да анулираме вашата поръчка, ако не сме в състояние да доставим стоките поради липса на наличност (стоката е разпродадена или офертата е оттеглена) или ако напълно не сме в състояние да доставим стоките в рамките на договорения срок или на договорена цена, и/или ако доставката на стоките би ни причинила несъразмерни затруднения и несъразмерни разходи предвид стойността на поръчаните стоки, освен ако не се договорим с вас за замяна. Ние ще ви уведомим за вашата анулирана поръчка по телефона или по електронната поща без излишно забавяне. В случай на плащане на покупната цена или на част от нея сумата ще ви бъде възстановена в рамките на 14 дни по сметката, която сте използвали за плащане по-рано, освен ако не е уговорено друго. 
 

3. В случай че купувачът използва код за отстъпка многократно, продавачът си запазва правото да анулира поръчката. 
 

4. В случай, че Купувачът не заплати сумата за поръчката в посочения срок, Продавачът ще анулира неплатената поръчка. 
 
 

XI. замяна, връщане, рекламация

 1. Купувачът има право да направи замяна, връщане или рекламация на стоките.

2. Уеб формулярът за замяна/връщане/рекламация на поръчка (от тук нататък наричан „страница за рекламации“) се използва от купувача за осъществяване на замяна, връщане или рекламация на закупени стоки чрез онлайн магазина. При попълване на страницата за рекламации на купувача ще бъде предложен начин за замяна/връщане/рекламация на стоките съгласно категорията на стоките. След това купувачът трябва да следва инструкциите на интерфейса на страницата за рекламации. Страницата за рекламации ще предостави на купувача цялата необходима информация за осъществяване на съответната замяна/връщане/рекламация на стоките, която се отнася до купувача (изисквания). След попълване на страницата за рекламация от купувача продавачът ще потвърди получаването на тази заявка по електронна поща.

3. Продавачът е отговорен за доказани дефекти на стоките от производствен характер. Купувачът има право да извърши връщане/рекламация на стоките чрез страницата за рекламации на нашия уебсайт Размяна, връщане и оплакване | Dedoles. При упражняване на правото на купувача за връщане/рекламация на стоките чрез страницата за рекламации, след получаване на заявлението продавачът е длъжен да изпрати на купувача потвърждение за получаването му по електронна поща. Купувачът също така ще получава по електронна поща информация за последващата обработка на заявлението му. Връщането/рекламацията на стоките винаги се урежда с връщане на заплатената сума за стоките по банковата сметка на купувача в законовия срок от четиринадесет (14) дни след датата на заявлението, за което купувачът се информира предварително при попълването на страницата за рекламация. Ако продавачът върне предмета на връщане/рекламация на по-късна дата от датата на заявлението за връщане/рекламация, крайните срокове за обработка на връщането/рекламацията съгласно този параграф започват да текат от датата на получаване на предмета на връщане/рекламация от продавача, но не по-късно от момента, когато продавачът предотврати или откаже приемането на предмета на връщане/реквамация.

4. В случай на неточен/грешен размер на стоките, купувачът има право на замяна на поръчаните стоки с друг размер. Купувачът подава заявление за замяна на стоки чрез страницата за рекламации. При получаването на това заявление продавачът е длъжен да изпрати на купувача потвърждение за получаването му по електронна поща. Купувачът също така трябва да бъде уведомен по електронна поща за последващата обработка на неговото заявление и относно изпращането на нови стоки с желания размер. Купувачът е длъжен да се съобрази със заявлението на купувача за промяна на размера на стоките, ако желаният размер на стоките е наличен. Обикновено изпращаме стоките за замяна с желаните размери в рамките на тридесет (30) дни от датата на доставка на стоките с неточен/грешен размер.

5. В случай на замяна и връщане на стоките, стоките трябва да отговарят на изискванията (стоките не трябва да са прани и по тях не трябва да има следи от използване), за което купувачът е информиран при попълване на страницата за рекламация и за което е дал съгласието си.

6. Начинът на обработка на рекламацията, посочен на страницата за рекламация на нашия уебсайт, се съобщава на купувача директно при попълване на формуляра, при по-сложни случаи не по-късно от три (3) работни дни от датата на рекламацията, в спорни случаи, особено ако е необходима комплексна техническа оценка на състоянието на стоките, не по-късно от тридесет (30) дни от датата на рекламацията. След определяне на начина за обработка на рекламацията, рекламацията ще бъде уредена незабавно, в спорните случаи рекламацията ще бъде уредена по-късно, но уреждането на рекламацията не може да отнеме повече от тридесет (30) дни от датата на рекламацията. Ако продавачът приеме предмета на рекламация на по-късна дата от датата на рекламацията, крайните срокове за обработка на рекламацията съгласно този параграф започват да текат от датата на получаване на предмета на рекламация от продавача, но не по-късно от момента, когато продавачът предотврати или откаже приемането на предмета на рекламация.

7. Периодът от упражняване на правото на отговорност за дефекти до приключване на процедурата по гаранционния иск (предаване на ремонтираните стоки, писмена покана за поемане на отговорността или обоснованото й отхвърляне) не се включва в гаранционния период. В случай на замяна с нови стоки гаранционният срок за новите стоки започва да тече от деня на тяхното приемане. 

8. В случай че гаранционният иск е подаден от потребителя в рамките на 12 месеца от покупката, продавачът може да обработи гаранционния иск, като го отхвърли само въз основа на експертно становище. Независимо от резултата на такова експертно становище от клиента не може да се изисква компенсация за разходите за експертното становище или други разходи, свързани с експертното становище. 

9. В случай че гаранционният иск е подаден от потребителя 12 месеца след покупката и бъде отхвърлен от продавача, продавачът е длъжен да посочи на кого потребителят може да изпрати стоките за експертно становище в документа за обработка на гаранционните претенции. Ако стоките се изпратят на определеното лице за експертно становище, разходите за експертно становище, както и всички свързани с тях разходи се покриват от продавача, независимо от резултата от експертното становище. Ако потребителят докаже с помощта на експертното становище, че продавачът е отговорен за дефекта, гаранционният иск може да бъде подаден отново. Гаранционният срок се преустановява за периода на получаване на експертното становище. Продавачът е длъжен да заплати на потребителя всички разходи, свързани с получаването на експертното становище, както и всички разумно направени разходи, в рамките на 14 дни от деня на повторното подаване на гаранционния иск. Подаденият отново гаранционен иск не се отхвърля. 

10. Купувачът ще бъде информиран за резултата от гаранционния иск веднага след приключване на процеса на гаранционно искане по имейл и в същото време протоколът за гаранционния иск (доказателството за обработка на гаранционния иск) ще бъде доставен на купувача по имейл или с препоръчана поща. Документът за обработка на гаранционния иск не трябва да бъде доставян, ако потребителят може да докаже подаването на гаранционния иск по различен начин. 

11. В случай на подаване на рекламация в срока на гаранцията купувачът трябва да информира продавача, като попълни онлайн формуляр за замяна/връщане/рекламация на поръчката и да върне стоките в подходяща транспортна опаковка, заедно с отпечатан документ „Резюме в PDF“ на адреса на продавача: 
 

Expandeco – DEDOLES
ул. Армейска №17
6003 Стара Загора
България


Ако купувачът няма възможност да отпечата резюмето на рекламацията, купувачът е  длъжен да постави данни за идентификация в пакета като номера на поръчката. 
 

12. Купувачът има право на обезщетение от неизбежни разходи, възникнали във връзка с упражняване на правата за отговорност за дефекти. Ако потребителят не е доволен от начина, по който е обработен гаранционният иск от продавача, или ако смята, че продавачът е нарушил правата му, купувачът може да се обърне към продавача с искане за обезщетение. Ако продавачът отхвърли такова искане или изобщо не му отговори в рамките на 30 дни от подаването му, потребителят има право да подаде предложение за алтернативно разрешаване на спорове съгласно член 12 от Закон № 391/2015 (сб.) за алтернативно разрешаване на потребителски спорове и за изменение и допълнение на някои закони. 
 

13. Алтернативно разрешаване на спорове може да се използва само от потребител (физическо лице), който не действа от името на своя бизнес, работа или професия при сключване и изпълнение на потребителски договор. Алтернативното разрешаване на спорове се отнася само до спора между потребител и продавач на стойност над 20 евро, който произтича от дистанционен договор с потребител. 

14. В съответствие с член 3 от Закон № 391/2015 (сб.) по предмета на алтернативния спор може да ви се начисли такса в размер до 5 евро, с включен ДДС, за да се започне процеса по решаване на спора. Можете да подадете предложение по начина, определен в член 12 от Закон № 391/2015 (сб.), или на този уебсайт https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi. 

15. За да представи предложението за алтернативно разрешаване на спорове, потребителят може да използва онлайн платформа, предназначена за разрешаване на спорове, достъпна на уебсайта https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. 

16. Съответният субект за алтернативно разрешаване на спорове на купувачите с продавача Dedoles, s. r. o. е Словашката търговска инспекция (STI) 
Инспекторат на STI със седалище в Търнава за област Търнава, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Словашка република 
телефонен номер: 033/ 5512 689 
имейл: tt@soi.sk 
или друго съответно упълномощено юридическо лице, регистрирано в списъка със субекти за алтернативно разрешаване на спорове, поддържан от Министерството на икономиката на Словашката република (списъкът е публикуван на адрес http://www.mhsr.sk) 
 
 

XII. Отказ от договора 

1. Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причината, в рамките на 14 дни от деня на приемане на стоката съгласно член 7 от Закон № 102/2014 (сб.) относно защитата на потребителите при продажба на стоки или предоставяне на услуги въз основа на дистанционен договор или договор, сключен извън оперативните помещения на продавача, и за изменение и допълнение на някои закони, с измененията. Ако продуктите са доставени отделно в рамките на една и съща поръчка, срокът за отказ започва от момента на приемане на последния доставен продукт. 

2. Ако доставката на стоки представлява предмет на договора, потребителят има право да се откаже от договора преди доставката на стоката. Ако клиентът се откаже от договора, всеки допълнителен договор, свързан с него, също се анулира. 

3. В съответствие с разпоредбите на член 517, параграф 1 от Гражданския кодекс клиентът може да приложи и оттегляне по отношение само на част от предмета на договора (ако предметът на договора или обвързващата поръчка са били доставката на няколко броя стоки), като в такъв случай договорът се анулира само във връзка с тази част.  

4. Ако потребителят желае да упражни това си право, той е длъжен да предаде лично писмения отказ от договора за покупка най-късно в последния ден от посочения период на адреса за контакт на продавача или да представи отказа за пощенски транспорт най-късно в последния ден на периода до адреса, посочен в контактите. След подаването на отказ потребителят е длъжен да изпрати или достави лично предмета на договора, от който се е отказал, заедно с цялата съответна документация – например копие от фактурата, инструкциите и друга документация, доставена заедно със стоките, не по-късно от 14 дни от датата на отказ. 

5. Препоръчваме на купувачите да изпращат стоките чрез препоръчана поща и като застрахована пратка. 

6. Купувачът трябва да оформи оттеглянето от договора като попълни онлайн формуляр за замяна/връщане/рекламация на стоките по такъв начин, че да не оставя съмнения, че оттеглянето от договора се е случило. Ако купувачът няма възможност да отпечата резюмето на рекламацията, купувачът е длъжен да постави данни за идентификация като номера на поръчката в пакета с върнатите стоки. 

7. Оттеглянето от договора за покупка съгласно предходната точка на настоящите Общи условия трябва да съдържа информацията, необходима за обработка на рекламацията, по точно идентификация на купувача, номер на поръчката и дата на поръчката, точната спецификация на стоките, начинът, по който продавачът трябва да върне вече полученото изпълнение, по-специално номерът на сметката и/или пощенския адрес на купувача. 

8. Не изпращайте стоките с наложен платеж, тъй като стоки, доставени по такъв начин, няма да бъдат приети. 

9. Операторът на онлайн магазина връща заплатеното изпълнение за стоки/услуги, включително разходи за транспорт съгласно разпоредбите на член 9, параграф 3 от Закон № 102/2014 (сб.), както и разходите, доказани за извършени за поръчката на стоките, в рамките на 14 дни от доставката на оттеглянето от договора. Операторът обаче не е длъжен да върне парите, преди да получи стоката или преди потребителят да докаже, че стоките са били изпратени. Това не се прилага, в случай че продавачът е предложил да вземе стоката лично. По време на упражняването на правото да се откаже от договора потребителят има право на възстановяване на разходите за най-евтиния начин на доставка, предлаган от продавача. 

10. В съответствие с член 7, параграф 6 от Закон № 102/2014 (сб.) клиентът не може да се откаже от договора, ако предметът на него е: 
- продажбата на стоки, изработени в съответствие със специалните изисквания на потребителя, индивидуално изработени стоки или стоки, предназначени специално за един клиент. 

11. Потребителят трябва да поеме всяко приспадане от стойността на стоките, което произтича от употреба, която надвишава употребата, необходима за установяване на функционалността и характеристиките на стоките. 

12. В случай на замяна на стоки (промяна на размера или цвета на стоките) от купувача, купувачът трябва да информира продавача, като попълни онлайн формуляр за замяна/връщане/рекламация на поръчката и да върне стоките в подходяща транспортна опаковка, заедно с отпечатан документ „Резюме в PDF“, който може да се изтегли след потвърждаването на онлайн формуляра, на адреса на продавача: 
 

Expandeco – DEDOLES
ул. Армейска №17
6003 Стара Загора
България

  

XIII. Защита на личните данни 

 1. За повече информация и точните условия относно личните данни, тяхното обработване и защита, моля, посетете: https://www.dedoles.bg/obrabotka-na-lichni-danni  
   

XIV. Търговска информация за продукти и различни промоции
 

 1. Когато се регистрира или прави поръчка, купувачът може да избере дали желае да получава периодична информация относно продукти и различни новини от продавача по имейл, известия или по друг начин. Купувачът също така може да избере да изпраща търговска информация индивидуално на сайта, като въведе своя имейл адрес или като щракне върху връзката от имейла, който получава от продавача. Можете да настроите честотата на бюлетините и вида на информацията и да ги промените по всяко време в своя потребителски профил. Разбира се, купувачът може да прекрати абонамента си за бюлетина по всяко време чрез кликване на връзка директно в тези имейл съобщения, като отговори със SMS или като изпрати имейл, в който да заяви нежеланието си да получава търговски съобщения, на имейл адрес: gdpr@dedoles.sk. Вие също така можете лесно да прекратите своя абонамент за бюлетините по всяко време във Вашия потребителски профил.

  Продавачът уведомява купувача по имейл за обработката на поръчката и наличността или липсата на стоките. От време на време (не повече от няколко пъти в годината) продавачът може да изпраща важна информация, свързана с функционирането на електронния магазин на продавача и използването на потребителския профил, до всички регистрирани клиенти.  

  Можете да намерите подробна информация и тук: https://www.dedoles.bg/obrabotka-na-lichni-danni


   
   

XV. Заключителни разпоредби

 1. Всички договорености между продавача и купувача се уреждат от законодателството на Словашката република. Ако отношенията, установени с договора за покупка, съдържат международен елемент, страните се споразумяват, че отношенията се уреждат от законодателството на Словашката република. Това не засяга правата на потребителите, изисквани от общото обвързващо законодателство. 

2. Продавачът не е обвързан от каквито и да е кодекси за поведение по отношение на купувача в съответствие с разпоредбите на Закон № 250/2007 (сб.) относно защитата на потребителите, с измененията. 

3. Всички права, свързани с уебсайта на продавача, по-специално авторското право върху съдържанието, включително оформлението на уебсайта, снимки, видеоклипове, графики, търговски марки, лога и друго съдържание и елементи, принадлежат на продавача. Забранено е да копирате, променяте или използвате по друг начин уебсайта или негова част без съгласието на продавача. 

4. Продавачът не носи отговорност за грешки, причинени в резултат на намеса на трети страни в онлайн магазина или в резултат на използването му в противоречие с предназначението му. При използване на онлайн магазина купувачът не може да използва процедури, които биха могли да повлияят неблагоприятно на работата му, и не може да извършва никаква дейност, която може да позволи на купувача или трети страни неправомерна намеса или неразрешено използване на софтуера или други компоненти, съставляващи онлайн магазина, и използване на онлайн магазина, неговите части или софтуерно оборудване по начин, който би противоречал на неговата функция или цел. 

5. Договорът за покупка, включително Общите условия, се архивира от продавача в електронен вид и не е обществено достъпен. 

6. Формулировката на Общите условия може да бъде изменяна или допълвана от продавача. Тази разпоредба не засяга правата и задълженията, възникнали през периода на действие на предходните формулировки на Общите условия. 

7. Надзорът върху спазването на задълженията на продавача към потребителя се осъществява от Словашката търговска инспекция (STI), по-специално офисът на: 
Инспекторат на STI с офис в Търнава за регион Търнава, 
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1 
телефонен номер: 033/ 5512 689 
имейл: tt@soi.sk  
http://www.soi.sk  
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi 

8. Тези Общи условия се прилагат по начина, който е посочен на уебсайта www.dedoles.bg в деня на потвърждаване на поръчката от купувача, който безусловно ги приема, което се потвърждава и с активно кликване по време на потвърждаването на поръчката. Операторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия. Приключените поръчки обаче спазват изискванията на формулировката, валидна към момента на подаване на поръчката. 

9. Настоящите Общи условия влизат в сила на 20. 11. 2023 и отменят предишната формулировка на Общите търговски условия.