Закръглете покупката си и се включете към доброволците против коронавируса!


Световната здравна организация (СЗО) е най-високият орган за обществено здравеопазване в света със 194 държави-членки. За по-ефективна борба срещу пандемията на коронавирус е създаден фонд "COVID-19 Solidarity Response Fund".


Той събира дарения от физически лица, организации с нестопанска цел и предприятия и ги използва за дейности като:

  • изграждане на запаси от тестове за коронавирус,
  • закупуване на защитно оборудване за уязвими пациенти и медицински специалисти,
  • грижи за най-уязвимите, включително създаването на отделенията за интензивно лечение,
  • глобална координация на научните изследвания и разработването на животоспасяващи продукти,
  • информиране на световната общественост въз основа на ясни данни
  • подкрепа на прозрачна комуникация, така че хората да могат най-добре да се предпазят


Решихме да подкрепим тази инициатива.Как ще работи?


Дедолес работи в 10 европейски държави. Решихме да пренасочим всичките средства, които събираме чрез Дедолесни дребни към фонда на СЗО. Освен нашите клиенти, ще дариме и ние. Дедолес ще удвои сумата за всичките вноски на своите клиенти до 19 500 лв. 

Ще ви информираме за събраната сума. Благодарим ви, заедно ще се справим!

Искате да дарите директно на Световната здравна организация