Даряване

Качеството на нашите продукти е важно за нас. Но понякога се случват грешки и по различни причини не всички продукти могат да бъдат пуснати в продажба. За да не се озоват на сметището, ние даваме на тези продукти втори шанс. Благодарение на системата за дарения и партньорството ни с нестопански организации ние ги даряваме на бездомни хора, на защитени жилища и социални центрове. По този начин можем да дарим 100% от непродаваемите стоки.