Heart for Children (От сърце за децата) – в подкрепа на приобщаващото образование

Уважението към човешката уникалност и приобщаването са ценности, които ние в Dedoles винаги сме подкрепяли. За нас е важно всички деца да имат еднакъв достъп до образование, което ще им осигури по-добро бъдеще. По тази причина подкрепихме проекта Heart for Children (От сърце за децата), който е фокусиран върху приобщаващото образование на деца със здравословни и социални проблеми. Благодарение на нашия финансов принос от 50 000 евро ние успяхме да подкрепим 11 проекта. Те са насочени към обучението на образователни асистенти и целят повишаването на техните компетенции за приобщаващ подход в образованието.

В много училища липсва приобщаващо образование. В същото време училищата имат ограничен капацитет за провеждане на специализирани курсове за образователни асистенти. Ето защо определени организации бяха помолени да помогнат на училищата да повишат компетенциите на образователните асистенти в областта на приобщаващото образование..

С предоставянето на подкрепа и обучение ще бъдат подобрени компетентността и уменията на асистентите. Това са важни умения, които са необходими за трудната работа на асистентите. Благодарение на практическите насоки те ще могат да разбират медицинските състояния на децата или различните форми на социално неравенство. Семействата ще получават подкрепа от тях, отчасти психологическа, отчасти терапевтична или образователна. И най-важното, асистентите ще могат да помагат на децата да се интегрират сред връстниците си.