Lifbee Academy

Lifbee Academy се фокусира върху проблеми в областта на околната среда (Enviro Lab), както и в областта на човешкото здраве (MedTech Lab). Тя обединява млади учени и иноватори от различни области – биотехнологии, информационни технологии, дизайн, маркетинг и други браншове, в търсене на решения, които ще променят нашето бъдеще. Ние сме щастливи, че можем да подкрепим развитието на самата Академия и нейните проекти.