ОТКРИТО БЪДЕЩЕ

ОТКРИТО БЪДЕЩЕ е следучилищна програма за младежи на възраст от 11 до 15 години. Тя е насочена към проблемите с неравния достъп до образование. Словакия е една от държавите, в които успехите на децата в училище са силно повлияни от техния социално-икономически произход.

Проектът включва създаването на иновативни клубове, в които на децата в начална училищна възраст се предлага висококачествена 3-годишна програма за развитие на предприемачески, дигитални и софтуерни умения.

Целта на програмата е да накара младите хора да опознаят своята среда, да се научат да виждат света по различен начин и да решават проблемите, които виждат около себе си. Тя насърчава участниците да работят заедно по проекти, насочени към общността, да решават екипно проблеми и да търсят социални иновации. Така те получават шанс за едно по-добро бъдеще.

Образователното съдържание на програмата е фокусирано върху ключовите умения, необходими за 21-и век, мотивирането и развиването на потенциала на участниците. Уникално конструираната програма е насочена към тази цел. Програмата осигурява безопасна и приобщаваща среда за децата (осигурена е храна, по-дълго работно време, съдействие от социален работник и ментори) независимо от тяхната етническа принадлежност или малцинствен произход.

Ето защо ние решихме да подкрепим тази програма. 😊