Помощ за Украйна

Искаме да изразим солидарността си с нашите украински колеги, приятели и всички хора, които са подложени на руската военна агресия и заставени да напуснат домовете си. Действията на Русия са в пълно противоречие с ценностите на нашата компания.

Ние сме солидарни с Украйна. От март 2022 г. за всеки продаден продукт от избраната група дрехи на нашата специална страница ние дарихме същия брой продукти на хора от Украйна, които потърсиха временен дом в Словакия и в Чешката република. От началото на тази кампания ние дарихме 88 000 броя дрехи от Dedoles.

В тазгодишното Чорапено предизвикателство подкрепихме украинската организация на хората със синдром на Даун със сумата от 2000 евро. Те използваха средствата за осигуряване на хуманитарна помощ, която включваше осигуряване на гориво, логистика, наем на автомобили и подкрепа за 15 семейства в различни райони – Киев, Одеса, Полтава, Виница и Житомир.