Дедолесни дребни

Поради ситуацията с пандемията на коронавирус от 16 март до 31 май временно променихме предназначението на нашето събиране на средства за да подкрепим фонда на Световната здравна организация (СЗО) да направим борбата срещу пандемията по-ефективна. Заедно дарихме с 109,553.87 евро, за което ви благодарим.
Засаждане на дървета, към които допринасяте с покупката ви се провеждат редовно.
Можете да прочетете за Гората на Дедолес на тези страници:
https://www.dedoles.bg/les2018
https://www.dedoles.bg/les2019