Дедолесни дребниЗасаждане на дървета, към които допринасяте с покупката ви се провеждат редовно.
Можете да прочетете за Гората на Дедолес на тези страници:
https://www.dedoles.bg/les2018
https://www.dedoles.bg/les2019