Дедолесни дребни за СЗО

Поради ситуацията с пандемията от коронавирус от 16 март до 31 май 2020 временно променихме предназначението на нашето събиране на средства, за да подкрепим фонда на Световната здравна организация (СЗО) и да направим борбата срещу пандемията по-ефективна. Заедно дарихме с 55 830 € (109 553,87 лв), за което ви благодарим.


Пандемията от Covid-19 изненада всички ни. Ние в Dedoles също трябваше да реагираме незабавно.

По тази причина променихме предназначението на даренията от Дедолесни дребни. При нормални обстоятелства нашите клиенти имат възможност да дарят за засаждането на дървета, когато заплащат поръчките си. Поради настоящата ситуация решихме временно да променим предназначението на събраните средства. Тъй като Dedoles вече работи в повече от 20 европейски държави, най-очевидното решение за нас изглеждаше да пренасочим 100% от събраните средства за Световната здравна организация (СЗО), за да помогнем за по-ефективно противодействие на пандемията. Ние дори удвоихме дарените суми.