Доброволчество

Ние в Dedoles обичаме да участваме в доброволчески инициативи. Благодарение на тях можем да подобрим средата около нас, да се свържем с местните общности и неправителствени организации и в същото време да укрепим отборния дух. Списъкът с доброволчески дейности е разнообразен, а повече информация за тях можете да намерите по-долу (и броят им ще нараства).

World CleanUp Day 2021

We volutneeered in the forest above Rača

We have joined the Naše mesto corporate volunteering 2021

We have joined the Naše mesto corporate volunteering 2020