Малка гора

Една „Малка гора“ включва неголям брой дървета и е предназначена за образователни цели. Тя е с площ приблизително 100 до 200 кв.м. (приблизително колкото един тенис корт) и обикновено се намира в границите на град или даже училище.

Проектът, чието начало беше поставено в Нидерландия, беше пренесен в Чешката република от Обучителния център ТЕРЕЗА. Децата засаждат фиданките самостоятелно, наблюдават ги и научават много за растенията и природата. Това се превръща в тихо местенце, където учениците, както и останалите жители, могат да се срещат.

Обучителният център ТЕРЕЗА осигурява на училищата пълно ноу-хау, за да засадят техните „Малки гори“, в това число публикации, консултации и презентации за ученици и учители. В същото време те помагат и при засаждането.

Dedoles ще подкрепи проекта с 30 000 евро за период от три години, което е достатъчно за засаждането на 6 „Малки гори“.

Научете повече за проекта тук: https://terezanet.cz/cz/les-ve-skole

https://www.youtube.com/watch?v=WQ2wDlKHfDo