Нашите доставчици

Ние избираме внимателно нашите доставчици. Работим с компании, които използват най-новите технологии в текстилното производство, за да гарантираме нужното качество на продуктите. Ние сме загрижени за условията, при които се трудят хората, произвеждащи нашите продукти. Изискваме от нашите доставчици да притежават сертификат Amfori BSCI или SEDEX, с което да гарантират добри условия на труд, спазване на човешките права, опазване на околната среда и всички законови изисквания и стандарти. Всички доставчици са длъжни да спазват нашия Кодекс за поведение.