Шареното чорапено предизвикателство 2021

В кампанията, свързана с Шареното чорапено предизвикателство през 2021 г., ние разгледахме няколко области, в които хората със синдрома на Даун и техните семейства имат най-сериозни затруднения:

  •  При поставяне на диагнозата преди или след раждането на дете със Синдром на Даун.
  •  При посрещане на дете със Синдром на Даун в семейството.
  •  Приемане от обществото на хората със синдрома на Даун.
  •  При постъпване на дете със Синдром на Даун в детска градина, начално училище, гимназия или професионално училище.
  •  При наемане на работа на възрастен със Синдром на Даун.
  •  Приемане на хората със синдрома на Даун на преклонна възраст.

Нашата цел беше премахване на бариерите и предразсъдъците и подпомагане на интеграцията на хората със синдрома на Даун от широката общественост.

Dedoles дари 25 552,90 евро на Международната асоциация на хората със синдрома на Даун, на Европейската асоциация на хората със синдрома на Даун, на Асоциациите на хората със синдрома на Даун в Словакия и Чешката република.

Дарихме материална помощ под формата на 300 чифта чорапи от Dedoles на 11 организации, които подкрепят хората със синдрома на Даун.