Доброволчество

Ние в Dedoles обичаме да участваме в доброволчески инициативи. По този начин можем да подобрим средата около нас, да се свържем с местните общности и в същото време да укрепим отборния дух.

Чрез различните дейности, в които участваме, ние изграждаме партньорства с организации, които могат да се възползват от нашата помощ. Тук можеш да видиш списък на доброволческите инициативи, в които сме взели участие (и техният брой ще се увеличава 🙂).

World CleanUp Day 2021

We volutneeered in the forest above Rača

We have joined the Naše mesto corporate volunteering 2021

We have joined the Naše mesto corporate volunteering 2020