Dedoles сади гора 2020


Горите са изключително важни за забавянето на климатичните промени в резултат на повишената концентрация на CO2 в атмосферата. Едно развито дърво „извлича“ до 22 кг CO2 от атмосферата за една година.


Ето защо Dedoles подкрепя опазването и засаждането на гори.  

Благодарим ти за помощта!


През настоящата година ние подкрепихме

Проект за засаждане на 28 000 местни дървесни видове в заливните гори по поречието на река Дунав съвместно с гражданските сдружения BROZ и Pisztráng Kör.КРАЙРЕЧНИТЕ ЗАЛИВНИ ГОРИ И ТЯХНАТА РОЛЯ ЗА ПОГЛЪЩАНЕТО НА CO2

Заливните гори и горите по поречието на потоци и реки са много по-ефективни и имат по-големи способности да поглъщат и съхраняват CO2 благодарение на речната динамика. Растителността и почвите в заливните гори имат два пъти по-високо съдържание на въглерод от горите, разположени на по-голяма надморска височина. Благодарение на регулярните заливания, почвите в заливните гори непрекъснато се обновяват, което по същество превръща тези гори образно казано в прахосмукачки на CO2 – един хектар заливна гора задържа до 354 тона CO2.


РАЙОН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: ДЕЛТАТА НА РЕКА ДУНАВ

Заливните гори край река Дунав са едни от най-богатите екосистеми с голямо биоразнообразие. В миналото делтата на река Дунав е била сред най-обширните и най-разнообразните влажни зони в Централна Европа. Големи части от този район са били повлияни негативно от регулаторни интервенции, инфраструктурно строителство и лошо управление на горите. Това става причина за рязко намаляване на популациите на птиците, които са характерни за тази област, както и за намаляване на броя на различните видове риби и земноводни.ЗАСАЖДАНЕ НА МЕСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ЗАЛИВНИТЕ ГОРИ В ДЕЛТАТА НА РЕКА ДУНАВ

Засаждането на местни дървесни видове в заливните области е от изключителна важност, особено поради факта, че заливните гори в поречието на река Дунав са били или са непрекъснато променяни от лесовъдството. При подобни лесовъдски дейности са били засаждани основно неместни, бързорастящи видове тополи.

Местните видове тополи имат много по-голяма способност да се възстановяват естествено и живеят по-дълго, създавайки подходящ хабитат за птици (гнездящи в хралупи), които могат да издълбават хралупи в тях. Характерните дървесни видове в този тип гори са основно тополи и върби, но са засаждани също така и дъбове, диви ябълки и круши.Мерките, свързани с коронавируса, тази есен не ни позволиха да участваме активно в засаждането на дървета. Надяваме се, че ще можем да участваме през пролетта, когато нашите колеги отново ще имат възможност да се включат в засаждането на дървета. 😊


Повече информация можеш да намериш ТУК