Климатът ни свързва

Въздействието на климатичните промени се засилва с всеки изминал ден – ние преживяваме неочаквани промени на времето, високи температури, суша, опустошителни бури и даже торнада. Кризата с климата променя и застрашава живота по цялата планета. Практични локални решения като дъждовни градини, вертикално озеленяване, възстановяване на влажните зони, оползотворяване на дъждовните води, зелени покриви и много други могат да помогнат да подготвим заобикалящата ни среда за посрещане на климатичните промени.


Ето защо ние решихме да подкрепим проекта Klíma nás spája (Климатът ни свързва), който се изпълнява от Центъра за екологично и етично образование CEEV Живица, Словакия.


В неговата реализация участват местните власти, училища и различни граждански организации. Проектът се изпълнява съгласно професионалните насоки на CEEV Живица в сътрудничество с експерти по мерките за адаптация.
Повече информация за проекта можете да намерите тук: www.klimaspaja.sk