Застрашени видове

Тяхната численост в природата заплашително намалява, но все още има време това да бъде променено. Не позволявай застрашените видове да останат просто красиви рисунки върху нашите Весели чорапи.
Застрашени видове

Филтрирай

Намерихме 7 продукта
Тази колекция беше създадена в сътрудничество с една асоциация за опазване на биологичното разнообразие, която повече от 20 години се грижи за възстановяването на влажните зони, заливните гори и речните брегове в зоните по Натура 2000, по-специално около река Дунав.
Най-добрият начин за защита на растенията и животните е подобряването на средата, която те обитават.
Горе