Застрашени видове

Нека им помогнем да оцелеят, за да не останат само рисунки върху нашите чорапи.

От дълго време си сътрудничим с една асоциация за опазване на биологичното разнообразие, която повече от 20 години осъществява практически консервационни мерки в зоните по Натура 2000. По-специално, те възстановяват влажните зони и речните брегове, заливните гори, ливадите и пасищата край река Дунав. В сътрудничество с тях беше създадена нашата колекция Весели чорапи, които привличат вниманието към застрашените видове.

Обща характеристика на животните върху продуктите от тази колекция е фактът, че тяхната численост в природата намалява заплашително. Ето защо те са застрашени от изчезване или се доближават до този статут. Заради човешката дейност има все по-малко и по-малко места, които тези животни могат да обитават. Ливадите се разорават, горите се изсичат, а влажните зони се пресушават. Ето защо тези видове намаляват все повече и повече.

Ние искаме да се уверим, че тези видове няма да останат само като рисунки върху нашите чорапи. Ето защо ние подкрепяме възстановяването на влажните зони и защитата на естествените заливни гори, така че природата и всички видове „от нашите чорапи“ да разполагат с достатъчно пространство за обитание.

Как може всеки от нас да допринесе за защитата на застрашените видове?

Най-добрият начин за защита на растенията и животните е подобряването на средата, която те обитават. Това може да стане по следния начин:

  • засаждане на разнообразни растения – разнообразието в градината и цъфтящите растения привличат пчели, пеперуди и други опрашващи насекоми;
  • по-отговорно земеделие – използването на по-малко пестициди може да допринесе за подобряване на местното биоразнообразие;
  • мозаично косене на ливадите – насекомите могат да се преместят в неокосените части, които при този тип косене заемат от 20% до 40% от площите на ливадите;
  • избягване на засаждането на инвазивни растителни видове, които се разпространяват агресивно и застрашават природните екосистеми;
  • или чрез подкрепа на екологични организации, които защитават естествените гори и възстановяват влажните зони. Те могат да изпълняват своята мисия благодарение на финансовата и доброволческата помощ на хората.

Всичко това влияе на разнообразието на природната среда, което е ключово за разнообразието на растенията и животните.

Повече информация за застрашените видове

Черният щъркел е мистериозен обитател на нашите гори и влажни зони. Две последни двойки от този рядък вид гнездят в ливадите край бреговете на река Дунав. За да гнездят, те се нуждаят от стабилни, стари дървета и влажни зони около тях, които да предлагат изобилие от храна. За да ги опазим, следователно, е важно да се опазят влажните зони, както и да се възстановяват оригиналните гори.

Растението пчелоносно бръмбарче или обикновена пчелица (Ophrys apifera), за да оцелее, се нуждае от ливади и пасища, които редовно трябва да се косят и почистват от семена на растения и дървета. Както подсказва името му, това растение привлича пчелите. Пчелоносното бръмбарче предпочита слънчеви поляни и добре огрявани от слънцето храсталаци.

Земеродните рибарчета постепенно са загубили своите естествени местообитания и се срещат все по-рядко около река Дунав. Това е една прекрасна, дребна, ярко оцветена в тюркоазено и оранжево птичка. Тя се храни с дребни рибки, които хваща при гмуркане – най-често след като ги издебва от клонче над водата.

Сините пеперуди са рядък вид пеперуди, които зависят от богатото разнообразие от цъфтящи растения. Те се нуждаят от много специфични условия, за да живеят и да се развиват, не само от поддържани ливади и растения за храна, но също и от близки мравуняци. Такива разнообразни обитания се осигуряват най-добре от пасищни животни.

Мармотите обичат да знаят всичко, което се случва наоколо. За един мармот идеалната среда е пасище, което се поддържа от пасищни животни. Някога мармотите били широко разпространени, а техните колонии наброявали до няколко стотици хиляди членове. Но всичко се променило рязко след интензификацията на селското стопанство и разораването на пасищата.

Пчелоядите се нуждаят от подходящи места за гнездене и изобилие от насекоми за храна. Но при настоящото състояние на селското стопанство, изоставянето на пасищата и промените в динамиката на реката, такива места не е лесно да бъдат намерени в наши дни.

Пеперудите Лястовича опашка се нуждаят от среда, която предлага изобилна паша, като цъфтящи ливади, естествени гори, природни градини и селскостопански земи, които не се третират с пестициди. Само тогава те могат да летят щастливо наоколо.


Как помага Dedoles

Благодарение на твоите покупки и дарения под формата на Дедолесни дребни ние можем да подкрепим проекти, насочени към опазване на околната среда, образование, борба срещу климатичните промени или в подкрепа на хора в неравностойно положение. Научи повече за нашата дейност.