Dedoles сади

Горите са изключително важни за забавянето на климатичните промени, причинени от високите концентрации на СО2 в атмосферата. Едно възрастно дърво може „да извлече“ до 22 кг СО2 от атмосферата само за 1 година.

Ето защо ние подкрепяме засаждането и опазването на горите. Благодарим ви за помощта!

Разгледай хронологията на засаждането на гори в предишните години.