Нашите дейности

Като компания ние в Dedoles подкрепяме редица социално отговорни проекти, които носят полза за обществото и планетата. Тези проекти са свързани с образование, околна среда или разпространение на здравна информация.

Нас ни е грижа за бъдещето.